KÖNYVAJÁNLÓ: Megjelent a TRAUMA-KALEIDOSZKÓP!

2023. október 24. | csoportmunka , IKT , intervenció , kaleidoszkóp , krízis , LMBTQ , menekültek , poszttraumás , pszichológus , rehabilitáció , rezilencia , trauma , traumaemlék
A TRAUMA-KALEIDOSZKÓP egyedülálló vállalkozás és könyv a magyar pszichoterápiás életben. A szerkesztők: Árkovits Amaryl, Terenyi Zoltán, Varga S. Katalin az összes magyarországi pszichoterápiás egyesület képviselőit megkérték, írják le, foglalják össze, hogy hol tart most a trauma elmélettel és trauma terápiával kapcsolatos tudásuk, mik az új kutatási eredmények. A megszületett mű óriási tudásanyagot (924 oldal) foglal magában. A kötetben elméleti és gyakorlati összefoglalást találunk a:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
– pszichoanalízis,
– csoportanalízis,
– hipnózis,
– aktív analitikus szemléletű terápia,
– GESTALT terápia,
– EMDR terápia,
– ÁTTÉTEL FÓKUSZÚ pszichoterápia,
– DREAM,
– családterápia,
– zeneterápia,
– személyközpontú terápiák,
– rövid dinamikus pszichoterápia,
– relaxációs és szimbólumterápia,
– pszichodráma,
– integrált kifejezés és táncterápia
– individuálpszichológia,
– CBT kognitív és viselkedésterápia,
– integratív pszichoterápia,
– Jungiánus analitikus pszichoterápia,
– művészetterápiák,
– mentalizációs pszichoterápiák,
– pszichodinamikus tánc- és mozgásterápia,
– test-orientált pszichoterápiák megközelítéseiről.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nem csak a módszerek és elméletek tekintetében átfogó a könyv, de sok olyan „traumatípus” kezeléséről is átfogó képet ad, mint például a szülési trauma, az iskolai zaklatás, a menekülés, menekültek traumái, az LMBTQ aspektusai, a szenvedélybetegségek traumatikus vonatkozásai.
A kötetet elméleti tudnivaló vezeti be, ami a csábítás elmélettel, a kommunikáció lehetetlenségével, a trauma történeti, kritikai vonatkozásaival, a társadalmi trauma és választott trauma kérdésével, a test szerepével, a korai trauma szerepével, a helyrehozatal és gyógyítás lehetőségeivel foglalkozik.
Minden magyar szakembernek és érdeklődőnek alapmű.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
A Traumaközpont, több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberei is kiemelkedően fontos szerepet játszottak a kötet összeállításában, az alábbiakban röviden bemutatjuk cikkeik tartalmát:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
„Az integrált kifejezés és táncterápia ( IKT) a traumafeldolgozás tükrében” című fejezetben mutatja be az IKT módszer hatótényezőit a traumamunkában. A módszer az  átélt testérzet és kapcsolati élmény megtapasztalása során a testmemóriában tárolt, elakadt, befejezetlen testi válaszok kimozgatására  és a saját test biztonságos „belakására” ad lehetőséget. Számos esetrészleten keresztül követhetjük a csoportmunka alapvető terápiás mechanizmusait: hogyan valósulhat meg egy traumaemlék átdolgozása a testi,mozgásos és kapcsolati munka hatására. Valamint, hogy az IKT módszere milyen beavatkozási lehetőségeket és szupportív technikákat nyújt a traumareakciókra jellemző érzelmi túlterhelődés és disszociációs mechanizmusok megjelenése esetén.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
A menekültek körében végzett krízis intervenciós és rehabilitációs tevékenység tapasztalataira támaszkodva írták meg „A Menekültek és a Trauma” című fejezetet. A fejezetben a menekültek rendkívül összetett és súlyos, transzgenerációs, krónikus, és komplex traumatizációjáról, valamint a rezilienciáról és poszttraumás növekedésről is lehet olvasni, elméleti és gyakorlati szempontból . A szerzők kitérnek speciális menekült csoportokra, mint a kínzást túlélt menekültekre, valamint olyan sérülékeny csoportokra, mint a nők, gyermekek és LMBTQ menekültek. Fontos részét képezi a fejezetnek a menekültekkel végzett terápiás munka, a segítő kapcsolat jellemzői, valamint a kiégés és szupervízió ezen a területen.

Szeretné munkánkat közelebbről is megismerni?

Híreinkről, eseményeinkről és aktuális képzéseinkről havi hírlevelet küldünk feliratkozóinknak!