Szakmai alapelveink

Segítségnyújtásunk során elsődleges fontosságú, hogy a hozzánk látogatók jól, kényelmesen és biztonságban érezzék magukat. Ez alapfeltétele a sikeres terápiának és a hatékony terapeuta-kliens együttműködésnek. Épp ezért a Traumaközpont minden munkatársa a következő etikai alapelveket folyamatosan szem előtt tartva végzi a munkáját:

  • Az emberi méltóság tisztelete.
  • Az emberi jogok tiszteletben tartása és érvényesítése.
  • Hátrányos megkülönböztetés tilalma.
  • Férfiak és nők egyenlősége.
  • Elkötelezettség, felelősség.
  • Kölcsönös együttműködés, korrekt tájékoztatás és konzultálás.
  • Átláthatóság.
  • Titoktartás, személyes és érzékeny adatok tiszteletben tartása.

A Traumaközpont pszichológusai magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexét, míg a pszichiáterek a Pszichoterapeuták Etikai Kódexét követik.

A Traumaközpont minden munkatársára vonatkozó szakmai etikai szabályzat elérhető ide kattintva.

Ha nincs egészsége, semmije sincs. Ha viszont jó egészségnek örvend, akkor szinte bármire képes lehet.

David B. Agus