Alexandr Yanykin

 

Klinikai pszichológus vagyok. A Szentpétervári Állami Egyetemen végeztem, és több mint 530 órás kiegészítő képzésen vettem részt pszichoanalitikus terápia, kognitív terápia, személyközpontú terápia, családterápia, pszichodráma és további tanfolyamokon a szexuális erőszak által érintett gyermekek megsegítése terén.

Több mint 5 éves gyakorlattal rendelkezem az alacsony jövedelműek és szociális árvák problémáinak kezelése terén. Munkám során olyan emberekkel dolgoztam, akiknek különféle problémái akadtak. Ezek pedig a következők voltak: válás előtti és utáni helyzetek, szeretteik elvesztése, szülők és gyermekek közötti kapcsolat problémái, fizikai és szexuális bántalmazás, szexuális nevelés, szexualitás kérdései, azonos neműek kapcsolatainak nehézségei.

A következő projektek kidolgozója vagyok a szexualitásra nevelés témájában:

 •     „A fogyatékossággal élő kiskorúak szexuális nevelésének sajátosságai” nevezetű projektnek, amelyben a Gyermekfalu SOS-sel dolgoztam együtt (webinárium pszichológusok, rehabilitációs szakemberek és szociális munkás szakemberek számára) a Családerősítő Program / Szentpétervári Program a szociális árvaság megelőzéséért és a család megerősítéséért a Puskin városi SOS Gyermekfalu részeként.
 •     A Szexológiai Tudományos Társaságban való tevékenykedés (Részvétel a szakemberek képesítésének fejlesztésében előadóként a következő témákban: személyes határok, nemek, nemiség, szexualitás, erőszak, trauma, bevezetés a szexuális nevelés alapjaiba).
 •     A Kesher Projekt (zsidó női szervezet) önkénteseinek képzése a szexuális nevelés különböző témáival kapcsolatos programok előkészítésében és végrehajtásában.

Jelenleg különböző projekteken dolgozom ukrán menekültekkel és Magyarországra érkező családtagjaikkal pszichiátriai, pszichoterápiás, pszichológiai kezelés, és pszichoszociális tanácsadás kereteiben.

 • LMBTQIA+ -barát vagyok.

 

🇺🇦 Професійне представлення

Я клінічний психолог. Я закінчив СПбДУ і пройшов понад 530 годин додаткової освіти з психоаналітичної терапії, когнітивної терапії, особистісно-центрованої терапії, сімейної терапії, психодрами і додаткові курси з підтримки дітей, які постраждали від сексуального насильства.

Маю понад 5 років практики у сфері профілактики соціального неблагополуччя та сирітства. Я працював із людьми з найрізноманітнішими проблемами. Серед них: ситуації до і після розлучення, втрата близьких, проблеми взаємовідносин між батьками і дітьми, фізичне і сексуальне насильство, статеве виховання, питання сексуальності, труднощі в одностатевих стосунках.

Я розробляв такі проєкти зі статевого виховання:

„Особливості статевого виховання неповнолітніх з обмеженими можливостями”, в рамках якої я працював з „Дитячими селами SOS” („SOS Gyermekfalvak”) (вебінар для психологів, реабілітологів та соціальних працівників), як частина проєкту „Зміцнення родини”/Санкт-петербурзьку програму профілактики соціального сирітства та зміцнення родини в „Дитячих селах SOS” міста Пушкіна.

 • Діяльність у Науковому сексологічному товаристві (участь у підвищенні кваліфікації спеціалістів як доповідача за такими темами: особисті кордони, гендер, статеві стосунки, сексуальність, насильство, травма, введення в основи статевого виховання).
 • Навчання волонтерів Проекту Кешер (єврейська жіноча організація) з розробки та проведення програм на різні теми, пов’язані зі статевим вихованням.
 • Наразі я працюю в різних проєктах із біженцями з України та членами їхніх родин, які проживають в Угорщині, надаючи психіатричне, психотерапевтичне, психологічне та психосоціальне консультування.

Прихильник ЛГБТКВС+

 

🇷🇺 Профессиональное представление

Я клинический психолог. Я закончил СПбГУ и прошел более 530 часов дополнительного образования по психоаналитической терапии, когнитивной терапии, личностно- центрированной терапии, семейной терапии, психодраме и дополнительные курсы по поддержке детей, пострадавших от сексуального насилия.

Имею более 5 лет практики в сфере профилактики социального неблагополучия и сиротства. Я работал с людьми с самыми разными проблемами. Среди них: ситуации до и после развода, потеря близких, проблемы взаимоотношений между родителями и детьми, физическое и сексуальное насилие, половое воспитание, вопросы сексуальности, трудности в однополых отношениях.

Я разрабатывал следующие проекты по половому воспитанию:

 • «Особенности полового воспитания несовершеннолетних с ограниченными возможностями» в рамках которой я работал с «Детскими деревнями SOS» («SOS Gyermekfalvak») (вебинар для психологов, реабилитологов и социальных работников) как часть проекта „Укрепление семьи” / Санкт-Петербургская программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи в «Детских деревнях SOS» города Пушкина.
 • Деятельность в Научном сексологическом обществе (участие в повышении квалификации специалистов в качестве докладчика по следующим темам: личные границы, гендер, половые отношения, сексуальность, насилие, травма, введение в основы полового воспитания).
 • Обучение волонтеров Проекта Кешер (еврейская женская организация) по разработке и проведению программ на различные темы, связанные с половым воспитанием.

В настоящее время я работаю в различных проектах с беженцами из Украины и членами их семей, проживающими в Венгрии, оказывая психиатрическое, психотерапевтическое, психологическое и психосоциальное консультирование.

 • Cторонник ЛГБТКВС+

Szeretné munkánkat közelebbről is megismerni?

Híreinkről, eseményeinkről és aktuális képzéseinkről havi hírlevelet küldünk feliratkozóinknak!