Dorottya Morva

Complex Integrative child therapist, pediatric and adolescent clinical psychologist as well as mental health psychologist. I started my professional career as a my volunteer work at the How Are You? organisation, where I learned the basic pillars of my professional work. 

I was introduced to the topic of trauma and trauma awareness through the training in Bruce Perry’s Neurosequential Model. This conceptual framework is based on a biological foundation, the development of the nervous system and the conscious reflection on the effects it has during growth and development. It is also the basis for the process of the support work.

Among other things, this is the approach I use in my work at the Trauma Centre, where we provide support to people affected by the Russia-Ukraine war.

 

🇺🇦 Професійне представлення

Я – дитячий терапевт із комплексним підходом до діагностики та лікування, дитячий і підлітковий клінічний психолог і кандидат психологічних наук. Багато в чому визначила мою професійну діяльність волонтерська робота в асоціації “Ходи вадь” “(Hogy Vagy)”, де я освоїла основи своєї майбутньої професійної діяльності.

Завдяки проходженню курсів Брюса Перрі за темою нейросеквенціальної моделі, тема травми стала ближчою до мене. Його підхід заснований на біологічній моделі, на розвитку нервової системи та свідомому осмисленні впливів, які зустрічаються під час розвитку. Надалі він визначає процес фасилітаційної роботи в цьому напрямку.

Це один із підходів, який я використовую у своїй роботі в Травматологічному центрі, де ми надаємо підтримку людям, які постраждали від російсько-української війни.

 

🇷🇺 Профессиональное представление

Я – детский терапевт с комплексным подходом к диагностике и лечению, детский и подростковый клинический психолог и кандидат психологических наук. Во многом определила мою профессиональную деятельность волонтерская работа в ассоциации «Ходь вадь» «(Hogy Vagy)», где я освоила основы своей будущей профессиональной деятельности.

Благодаря прохождению курсов Брюса Перри по теме нейросеквенциальной модели, тема травмы стала ближе ко мне. Его подход основан на биологической модели, на развитии нервной системы и сознательном осмыслении влияний, которые встречаются в ходе развития. В дальнейшем он определяет процесс фасилитационной работы в этом направлении.

Это один из подходов, который я использую в своей работе в Травматологическом центре, где мы оказываем поддержку людям, пострадавшим от российско-украинской войны.

 

Az vagyok, aki vagyok. Úgyse lehetek más: miért féljek hát fölfödözni, ki vagyok?

Szophoklész: Oedipusz király